Deliplus Spray Repelente Insectos Fuerte 100ml

Deliplus
8480000783301
Bestel
  • Beschrijving

Effectief tegen muggen en tijgermuggen.

Deliplus Spray Repelente de Insectos Fuerte voor menselijk gebruik weert muggen tot 6 uur (Culex, Aedes) en tot 2 uur (Anopheles) af. De versterkte formule wordt aanbevolen in gebieden met risico op tropische ziekten.

De richtlijnen voor gebruik op het etiket moeten worden gevolgd. In gebieden met risico op overdracht van ziekten door muggen en in die gevallen waarin externe omstandigheden dit adviseren, zullen preventieve maatregelen moeten worden gevolgd die door de gezondheidsautoriteiten zijn meegedeeld.

Waarschuwingen en aanbevelingen: Lees voor gebruik het etiket. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Ontvlambare vloeistof en damp. Bevat linalool, geraniol, limoneen, alfa-isomethylioneen en hexylcinnamal, kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, zorgvuldig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Als u contactlenzen draagt, verwijder deze dan indien gemakkelijk te doen en blijf spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: arts raadplegen.

Als medisch advies nodig is, houd dan een verpakking of etiket bij de hand. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts bellen. Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor mens en milieu te vermijden. Dit product moet op de juiste manier worden afgevoerd om te voorkomen dat het in het milieu terechtkomt.

Hoe gebruikt u Deliplus Spray Repelente de Insectos Fuerte : Breng aan op de te beschermen huidzones. Spuit het product niet rechtstreeks op het gezicht. Verdeel het product met de hand over het lichaam. Niet aanbrengen op de handen van kinderen. Was uw handen goed na gebruik van het product. Was het gebied van het lichaam waar het product is aangebracht zodra de beschermingstijd is verstreken.

Aantal toepassingen: Volwassenen maximaal 2 keer per dag. Kinderen van 3 tot 10 jaar 1 keer per dag. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. Raadpleeg eventueel vooraf uw kinderarts. Bij kinderen ouder dan 3 jaar slechts één keer per dag gebruiken. Gebruik met voorzichtigheid / terughoudendheid bij kinderen jonger dan 6 jaar. Adem niet in. Niet eten / inslikken. Niet gebruiken bij mensen die gevoelig zijn voor de componenten. Regelmatig en herhaaldelijk aanbrengen is niet nodig. Bewaar de flacon rechtop.

Vermijd contact van het product met synthetische materialen, plastic, horlogeglazen, leer en gelakte of geverfde oppervlakken, ook die van auto's. Spuit niet rechtstreeks op kleding of andere voorwerpen.

!