Bosque Verde Detergente Prendas Delicadas 1,98 litros

Bosque Verde
8480000405302
Bestel
  • Beschrijving

Wasmiddel voor delicate kledingstukken.

Wasadvies: Volg zorgvuldig de wasinstructies die worden aangegeven door de fabrikant van het kledingstuk.

Belangrijke informatie over Bosque Verde Detergente Prendas Delicadas (wasmiddel voor delicate kleding/stoffen) : Voor handwas het product eerst oplossen in 5 liter water en later het kledingstuk inbrengen. Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen.

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische reactie op de huid veroorzaken. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen bewaren. Was de handen grondig na gebruik. Draag beschermende handschoenen / bril. Bij huidcontact: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: zorgvuldig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en dit gemakkelijk kan worden gedaan. Ga door met wassen. Niet eten / inslikken.

!