Bosque Verde Detergente Fresca Azul 3 litros

Bosque Verde
8480000401793
Bestel
  • Beschrijving

Wasadvies: Geschikt voor witte en gekleurde kleding. Voor handwas het product oplossen. Doseer het product in overeenstemming met de mate van vervuiling en hardheid van het water.

Belangrijke informatie over Bosque Verde Detergente Fresca Azul : Volg zorgvuldig de wasinstructies van de kledingfabrikant. Effectief bij 30 °. Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen.

Waarschuwing: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische reactie op de huid veroorzaken. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen bewaren. Was de handen grondig na gebruik. Draag beschermende handschoenen / bril. Bij huidcontact: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: zorgvuldig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en mits dit kan gemakkelijk worden gedaan. Ga door met spoelen. Niet eten / inslikken.

!