Bosque Verde Detergente Lavadora Gel Concencentrado Jabón de Marsella 810ml

Bosque Verde
8480000405067
Bestel
  • Beschrijving

Plaats de maatbeker op kleding. Gebruik dit wasmiddel niet zonder de meegeleverde maatbeker / dop.

Wasadvies: Niet gebruiken voor handwas. Doe de doseerdop in de trommel, bovenop het wasgoed. Volg zorgvuldig de wasinstructies die zijn aangegeven door de fabrikant van het kledingstuk. Geschikt voor witte en gekleurde kleding, mits gescheiden van elkaar. Gebruik voor delicate kledingstukken Bosque Verde Prendas Finas. Spoel uw handen af ​​en droog deze af na gebruik van dit product. Bewaren bij temperaturen boven 5 ° en niet direct blootstellen aan zonlicht. Effectief bij 30 °.

Belangrijke informatie over Bosque Verde Detergente Lavadora Gel Concencentrado Jabón de Marsella.

Waarschuwing: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag beschermende handschoenen / bril. Bij aanraking met de huid: Met veel water wassen. Bij aanraking met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en dit gemakkelijk kan worden gedaan. Ga door met wassen. Bij aanhoudende oogirritatie: arts raadplegen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet eten / inslikken.

!